TRYGGARE

TIPS FÖR TRYGGARE KÖP PÅ WEBBEN

Praktisk hjälp som hjälper dig att att göra tryggare webbköp. Ta reda åtminstone på dessa saker innan du köper.

1. Titta först på webbutikens allmänna framtoning och på språket i texterna. Om webbplatsen är svag som helhet och språket haltande, finns det anledning att vara på sin vakt när man rör sig på webbplatsen.

2. Studera webbutikens leveransvillkor och kontaktinformation. Innan du köper, utred om kundtjänstens kontaktinformation uppges på webbplatsen, om transporten kostar, hur du kan lämna en reklamation och hur en betald köpesumma eventuellt returneras. Om du inte hittar heltäckande och klar information om produkterna, priserna, leveranstiden, eventuell garanti, ångerrätt och returneringsförfaranden är det sannolikt att köp i butiken medför problem. Utred företagets verksamhet till exempel genom att skicka en fråga till kundtjänsten och bedöma företagets svar.

3. Utred säljarens tillförlitlighet genom att googla till exempel på sökorden ”webbutikens namn” + problems. På olika diskussionsforum berättar ofta andra människor om sina erfarenheter av företaget. Intressant information om inhemska företag kan också finns i Företags- och organisationsdatasystemet FODS.

4. Utvärdera den information som ges om produkten och kontrollera att produkten levereras tillsammans med bruks- och underhållsanvisningar. Produkter som tillhandahålls i Finland ska medföljas av bruksanvisningar på finska och svenska. Beträffande livsmedel som bjuds ut för försäljning till i Finland ska vid köptillfället ges samma uppgifter som om livsmedel som säljs i vanliga butiker med undantag av uppgifter som förändras, såsom minimihållbarhetstiden. Kontrollera särskilt förteckningen över beståndsdelar, vid behov förekomsten av allergi- och intoleransframkallande ämnen samt eventuella varningsmärkningar och bruksanvisningar.

5. Fäst särskild uppmärksamhet vid betalningssättet. Det är viktigt att webbutiken erbjuder flera betalningsalternativ. Förhandsbetalningar förknippas med risker.

6. Säkrast är det att betala med kreditkort över en skyddad förbindelse. Du känner igen en skyddad förbindelse på att det finns en bild på ett lås i adressfältet. När du betalar med kreditkort kan du också framföra yrkan på returnering av betalningen till kreditbolaget om det blir nödvändigt att lämna en reklamation efter köpet. Du kan skydda din rättssäkerhet genom att endast göra webbköp i ansvarsfulla webbutiker i EES-området samt genom att ta reda på bestämmelserna om import av produkterna. Länk: Att handla på nätet – anvisning för privatpersoner

7. Om en offert låter för bra för att vara sann är den ofta det. Till exempel ett gratis produktprov, deltagande i en tävling eller en utlottning kan resultera i en beställning. Om produktens utlovade effekt låter för bra eller om produkten marknadsförs med lovordande överord är marknadsföringen oftast humbug. Det finns inga mirakelprodukter. Du kan ta del av de godkända hälsopåståendena för livsmedel i en förteckning som upprätthålls av Europeiska kommissionen på adressen http://ec.europa.eu/nuhclaims/

8. Om du köper läkemedel på webben, kontrollera att webbapoteket är lagligt. I EU-området används en gemensam europeisk beteckning för lagliga webbapotek. När man klickar på denna beteckning i ett webbapotek i Finland öppnas en förteckning över de lagliga finländska webbapoteken. Kontrollera att webbapoteket finns på listan. Det är förbjudet att skaffa och beställa läkemedelspreparat per post från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

9. När du tar kontakt, t.ex. för att göra en reklamation eller meddela om att du ångrar ett köp, gör det alltid skriftligen så att du kan spara bl.a. tidpunkten för sändandet av meddelandet och meddelandets innehåll. Läs avtalsvillkoren noggrant. 10. Webbplatser uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg att skriva ut eller spara beställningen som du gjorde, den orderbekräftelse som du fick, leveransvillkoren, beskrivningen av produkten eller annonsen om den samt din korrespondens med säljaren. Detta gör det lättare att utreda saken om det uppstår problem.